meny  
 
 
- Start
- Nyheter/Information
 
- Spelprogram/Referat
- Spelartruppen
- Statistik
- Hemmaarena
- Återblick -18
- Återblick -17
- Återblick -16
- Återblick -15
- Återblick -14
- Återblick -13
- Återblick -12
- Återblick -11
- Återblick -10
- Återblick -09
- Återblick -08
- Återblick -07
- Återblick -06
- Intervjuer
- Länkar
- Forum
 
- Kontakta oss
 
tabell Aktuell tabell   skytteliga Skytteliga
 
- Allsvenskan  Tabell
 
 
 
     
   
     
 ÖFK Nyheter
 
Välkommen till ÖFK Nyheter. Detta är en webbplats speciellt för alla som gillar ÖFK men även för andra intresserade. Avsikten med sidan är att den skall ha ett lättillgängligt och aktivt debattforum samt att Du bl a skall kunna läsa matchreferat, spelarinformation och intervjuer.
 
Senaste Matchen   Nästa Match
BK Häcken ÖFK
2 0

Läs mer... Läs mer...
 
Örebro Östersunds FK

2020-05-31 14:30
Behrn Arena
 

 ÖSTERSUNDS ELITFOTBOLL AB HAR NU ETT POSITIVT EGET KAPITAL
av Haldo Jonsson
Publicerad 3 Apr 2020 - 19:52 Uppdaterad 3 Apr 2020 - 19:52

Östersunds FK Elitfotboll AB har styrkt sitt eget kapital från att vara negativt till ett positivt. Bolaget har kallat till extra bolagsstämma för att aktieägarna ska godkänna kontrollbalansräkningen

Östersunds FK Elitfotboll AB har styrkt sitt eget kapital och har nu ett positivt kapital.

De har gjort som många andra lag i allsvenskan, man har värderat spelartruppen enligt de föreskrifter som Svenska Fotbollsförbundet satt upp. Därmed har bolaget stärkt det egna kapitalet så att de fyller kraven som aktiebolagslagen föreskriver vad gäller kontrollbalansräkningen

.
ÖFK har nu kallat till en extra bolagstämma för att aktieägarna ska ta del av de åtgärder som ÖFK gjort och godkänna kontrollbalansräkningen. En förutsättning för att aktieägarna ska kunna godkänna balansräkningen är, att den tidigare är godkänd av revisorn Jens Edlund. Det har han gjort så någon konkurs blir det inte, som det talats om tidigare. Bolaget lever vidare. Nu står inte bolaget längre under kontrollbalansräkning.


Detta förfaringssätt har tidigare beskrivits av Lars Larsson i fotbollz.se.
Vid den extra bolagsstämman kommer man att välja ledamöter till styrelsen.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Datum Tisdag 2020-04-21

Tid kl 13.00-14.00

Plats Stämman kommer hållas utomhus på Jämtkraft Arena samt, på grund av rådande pandemi bereds aktieägarna möjlighet att närvara digitalt enligt information som kommer skickas ut via e-mail till de som har anmält att de kommer att delta digitalt vid mötet.

 
 
16 Kommentarer:
Gäst: Hoppfull skrev | 7 Apr 2020 - 11:23
jag tycker det nog att det finns både undervärderade spelare och övervärderade... det kanske tar ut varann
3
Gäst: Ojämte skrev | 6 Apr 2020 - 06:44
Titta lite på hur de värderar spelare så tror jag att du tänker om i den frågan, Man kan ju t.o.m. föreslå värde själv. Jag hävdar att felmarginalen är gigantisk - både upp och ned.
I dagsläget mest ned av lätt insedda skäl.
2
Gäst: Hoppfull skrev | 5 Apr 2020 - 21:45
Enligt fotbollstransfer är ju truppen värderad till ungefär 51 miljoner... så då kan väl inte 60 miljoner var helt uppåt väggarna ?
Att ÖFK sen gör det de flesta andra lag redan gör borde inte heller vara fel...
4
Gäst: Ojämte skrev | 5 Apr 2020 - 21:06
Tack EZ
Inte tröttsamt alls.

Det hade varit intressant att veta hur värderingen är gjord utifrån vad du skriver.
0
Gäst: Nya styrelsen skrev | 5 Apr 2020 - 15:38
Glöm inte att de som blev invalda i styrelsen på senaste årsmötet var det väldigt många med ekonomisk kompetens.

Tror nog att de vet vad de håller på med!
3
Gäst: EZ Birgittasson skrev | 5 Apr 2020 - 13:58
Ojämte//

Jag har nu läst Wiléns uttalande och jag förstår inte riktigt vad hon menar.

T o m 2018 har ÖFK bokfört inköpta spelare som en kostnad direkt vid anskaffningstillfället. Helt i överensstämmelse med tillåten redovisningskonvention bokförs fr o m 2019 och hädanefter externa spelarkontrakt (inte egna produkter) som en tillgång balansräkningen och skrivs av linjärt över kontraktstidens längd. ÖFKs spelarköp enligt årsredovisningen 2019 var 4,2 mkr och värdeminskningen uppgick 0,8 mkr, vilket ger ett bokfört värde på 3,4 mkr. Som jag skrev tidigare så kan man tillämpa byte av redovisningsprincip retroaktivt, men ÖFK har valt att inte göra så. Över tid har detta egentligen ingen betydelse ur kostnadssynpunkt.

I kontrollbalansräkningen har hela spelartruppen värderats till ett skattat nettoförsäljningpris uppgående 59,5 mkr. Syftet är bl a att visa att klubben har dolda reserver som kan realiseras vid behov. Självklart är en sådan här beräkning behäftad med betydande osäkerheter, inte minst under rådande omständigheter. Och, vilket inte nog kan betonas, ÖFKs likviditetskris kvarstår.

Ursäkta om jag är tröttsam, men det jag tycker det kan vara av värde att känna till sammanhangen. Därmed släpper jag detta ämne.
3
Gäst: PS skrev | 5 Apr 2020 - 08:17
Låt den nytillsatta styrelsen i ÖFK och bolagsstyrelsen som ännu inte är vald men som snart kommer att väljas få en chans att visa vad de kan samt bolagsstyrelsen som ännu inte är vald.
2
Gäst: Per Rectum skrev | 5 Apr 2020 - 00:41
Förblindas inte av några pennstreck. När det bär till kritan har ÖFK 27,5 miljoner i skulder att betala. 41,5 miljoner om man räknar in det som avsatts till Ghodddos-fallet mm.
Vad har man då att betala med utöver värderade spelare, olika inventarier och annat som inte direkt ger pengar? .
Jo, per 29 februari en kassa på 174 051 kr och kundfordringar och annat på 3,2 miljoner. Jag har inte tagit med interna transaktioner.
Man kan inte betala fordringsägarna med spelare och försäljningsmarknaden i övrigt är begränsad i dessa dagar.
Hoppas den bolagsstyrelse som skall tillträda vågar driva klubben vidare. Men vid nästa bokslut får spelarna åter bara tas upp till ett värde av drygt 3 miljoner.
8
Gäst: Gurra H skrev | 4 Apr 2020 - 21:51
Att trolla med siffror är lätt, men med det betalas inga skulder.
7
Gäst: Claes skrev | 4 Apr 2020 - 18:02
Haha, tror tyvärr inte det. Det krävs nog ett visst mått av självinsikt, ngt som ö.s. troligen inte ens vet vad det betyder.
9
Gäst: Haha skrev | 4 Apr 2020 - 17:38
Han är självironisk den gode(?) Ö.s.
11
Gäst: Ö.s. skrev | 4 Apr 2020 - 15:06
Jag ser inga problem med att inlägg tas bort. Det gäller att avstå från att skriva stötande inlägg.
3
Gäst: EZ Birgittasson skrev | 4 Apr 2020 - 14:56
Ojämte//

Jag citerar mig själv från ett inlägg på Svenskafans. Om texten är för lång kan moderator ta bort det.

Nu gäller det att hålla isär begreppen.

ÅRSREDOVISNING

Enligt SvFFs regelverk (och internationell praxis) kan vid externa spelarförvärv övergångssumman redovisas som en tillgång i balansräkningen. Anskaffningsvärdet skall skrivas av linjärt över kontraktstidens längd. Antag att en spelare förvärvats januari 2019 för 900 tkr med ett kontrakt på tre år. Varje år belastas med en värdeminskningskostnad på 900/3 = 300 tkr. Spelarens bokförda värde i årsredovisningen för 2019 blir följaktligen 600 tkr (900-300).

ÖFK har övergått till att bokföra spelarrättigheter som tillgång fr o m 2019. I resultaträkningarna för 2017 och 2018 finns en post benämnd ”kostnader för spelarövergångar” vilka uppgick till 13 respektive 18 mkr. Utifrån dessa belopp kan en mycket grov skattning av spelartruppens bokförda värde göras till 10 - 15 mkr utöver de 3 mkr som finns upptagna i balansräkningen 2019. Byte av redovisningsprincip får ske om det leder till mer tillförlitlig och relevant information. ÖFK har valt att inte tillämpa denna möjlighet retroaktivt. Fördelen är att kommande års resultat inte kommer att belastas med värdeminskningskostnader för förvärv före 2019..

Eftersom ÖFK hade negativt eget kapital den 31 december 2019 har föreningen nödgats ta fram en handlingsplan senast den 31 mars 2020 för att påvisa att det negativa egna kapitalet kan elimineras i år. Finner SvFFs Licensnämnd handlingsplanen orealistisk måste ett periodiserat bokslut upprättas per den 31 augusti.

KONTROLLBALANSRÄKNING

Vid upprättande av en kontrollbalansräkning, som endast behöver ske vid misstanke om att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, har ett bolag lite friare händer vid exempelvis beräkning av tillgångarnas värde. I ÖFKs fall kan således spelartruppen värderas till beräknat försäljningspris minus försäljningskostnader. Om ovanstående spelare bedöms kunna bli försåld till 1 500 tkr efter avdrag för försäljningskostnader, så får detta värde enligt Aktiebolagslagen tas upp i kontrollbalansräkningen. Jämfört med bokfört värde i exemplet så förbättras det egna kapitalet med 900 tkr (1 500 – 600). Syftet med en kontrollbalansräkning är bl a att visa om ett företag har ekonomiska förutsättningar att fortsätta sin verksamhet.

Värt att notera är att värdering av spelartruppen till bokfört värde eller marknadsvärde inte påverkar likvidflödet och därmed inte heller förmågan att exempelvis betala skulder som förfaller till betalning.3
Gäst: Ojämte skrev | 4 Apr 2020 - 14:15
Förstod jag Wilén rätt att det endast var nya spelare som fick tas upp? De nya skulle vara värda den summan.
Fotbollz kryllar av experter och sakkunniga som säkert kan förklara för mig.
0
Gäst: Kritik skrev | 4 Apr 2020 - 11:14
Det måste vara möjligt att kritisera svensk elitfotboll som i mina ögon missköter sig ekonomiskt.

att föreningarna i tex Allsvenskan har mer utgifter en inkomster kan inte vara sunt. Det är i mina ögon inte rimligt att staten och kommuner stödjer eliten. Elitidrotten måste drivas på samma premisser som företag
Barn och ungdomsidrotten som har ett folkhälsoperspektiv tycker jag däremot ska subventioneras gemensamt av stat och kommuner
Kritik mot att ÖFK stängt all ungdomsverksamhet tycker jag är rimlig. Vad jag vet har inga andra föreningar genomfört samma åtgärder.
Saknar krönikor inlägg från Fotbolls z topp skribenter där Diskussionen om den i mina ögon usla ekonomin inom Elitfotbollen.
Att lägga upp inlägg som bara stryker medhårs är konstigt.
7
Gäst: Tråkigt skrev | 4 Apr 2020 - 11:02
Mitt inlägg plockades bort mycket konstigt, går det att läsa vilka regler som gäller för inläggen?
Upplever inte det jag skrev som stötande. Alternativet för Fotboll z är att ta bort kommentarerna. Då nuvarande censur är mycket konstig.
6
 
Sök på fotbollz.se
   
  Grönt ljus för allsvenskan  
  av Haldo Jonsson | Igår - 18:30  
 


Troligtvis spelas de första matcherna 13-14 juni och under dagen har Sef haft ett möte om att dra i gång Svenska cupens kvartsfinaler innan den allsvenska starten

 
  Läs mer...  
 


 
  Positivt beslut om allsvenskan i morgon fredag?  
  av Haldo Jonsson | Igår - 16:33  
 

Svensk fotboll och i hög grad det innefattande ÖFK ska ha stort beröm för att man så väl följt besluten om restriktioner från FHM.

 
  Läs mer...  
 


 
  Hovrätten nästa för Daniel Kindberg  
  av Haldo Jonsson | Igår - 11:19  
 


Det blir ingen ny tingsrättsförhandling.

Nostalgisk bild: Daniel Kindberg på Jägarvallen. Foto: Haldo Jonsson

 
  Läs mer...  
 


 
  Övergång nära för Ken Sema?  
  av Haldo Jonsson | Igår - 09:44  
 

Ken Sema på väg att bli permanent spelare i Udinese? Foto: Haldo Jonsson 
  Läs mer...  
     
 
Nyhetsarkiv
27 Maj 2020 - 14:19 Sören Åkeby minns och ser framåt med ÖFK
27 Maj 2020 - 12:06 ÖFK är mogna för att starta allsvenskan den 14 juni
26 Maj 2020 - 12:47 Saman Ghoddos i långt förhör inför Cas
26 Maj 2020 - 10:14 Det pekar åt rätt håll
25 Maj 2020 - 17:22 Beslut på fredag om allsvenskan
25 Maj 2020 - 08:40 Lars Larssons Tankar
24 Maj 2020 - 21:36 Barbro och Per-Ola Hedlund bidrog med en uppskattad ÖFK-utst
24 Maj 2020 - 11:17 Spel inför tomma läktare men inte inför tysta
24 Maj 2020 - 10:37 Målvakten Aly Keita
24 Maj 2020 - 09:55 Mittbacken Thomas Poppler Isherwood
23 Maj 2020 - 19:57 Fem snabba till Ian Burchnall
22 Maj 2020 - 15:30 En ordförande med tillförsikt och lugn
22 Maj 2020 - 12:04 En träning utan långskott
22 Maj 2020 - 09:15 Jordan Attah Kadiri om ÖFK, tränaren, lagkamraterna och Öste
21 Maj 2020 - 20:13 En elitman med elittänkande åter till ÖFK - Sören Åkeby
21 Maj 2020 - 20:04 Pappskallar på plats i Bundesliga
20 Maj 2020 - 20:19 ÖFK jobbar vidare med drive - in - fotboll - 'det mesta är p
20 Maj 2020 - 14:17 Nytt hopp om allsvenskan
20 Maj 2020 - 11:11 Detta är Cas 'Court of Arbitration in Sports i Lausanne, Sch
19 Maj 2020 - 19:51 Öfk kommer inte att möta i mjällby premiärmatchen - spelsche